Lessen in homoseksualiteit?

Voor kinderen is het heel gewoon; Marjan is op Ans, Pieter is op Maaike en Jacob is op Yannick. Helaas is er dan vaak iemand in de omgeving die zegt; ‘dat kan niet’ of ‘dat is homo’. Waarop anderen dan weer duidelijk maken dat ‘homo’ raar en vies en eng is.Op scholen is er weinig tot geen speciale aandacht voor homoseksualiteit. Is dat nodig? Ja en nee. Als we willen dat homoseksualiteit net zo gewoon is als heteroseksualiteit, lijkt het overbodig om aparte aandacht te geven aan homo-emancipatie. Daardoor wordt het juist in een apart hokje gestopt en bijzonder gemaakt en dat is toch niet de bedoeling? Als docenten duidelijk maken dat homoseksualiteit gewoon is zullen kinderen dat toch vanzelfsprekend gaan vinden? Dat is wat veel docenten stellen. Misschien is dat ook waar. Het is echter ook wat al lange tijd gedaan wordt en in die tijd nam de tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit af en het aantal geweldsmisdrijven ten aanzien van homoseksuelen toe.
Is het dan toch niet waar en is het wel nodig om op scholen apart aandacht te geven aan homoseksualiteit?

Het is natuurlijk niet dat de bedoeling ‘lessen in homoseksualiteit’ op het rooster te zetten. (Hoewel het een interessante discussie zou opleveren wat in die uren behandeld zou moeten worden.:) ) Het betekent wel dat op school aandacht wordt gegeven aan het bestaan van (seksuele) diversiteit. Marjan is op Ans, Maaike is op Pieter en Yannick is op Jacob. Niks aan de hand. Om kinderen op te voeden tot goede burgers, goede democraten, is het belangrijk ze mee te geven dat ieder mens dezelfde waarde, rechten en plichten heeft. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is daar duidelijk over:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 

Volgens mij is het belangrijk dat maatschappelijke onderwerpen behandeld worden in de klas. Daar zou geen verplichting of discussie in de kamer voor nodig moeten zijn; dat is burgerschapsvorming, naast taal en rekenen een van de hoofdvakken. Nu is er geen verplichting op het behandelen van (seksuele) diversiteit op school, met andere woorden: wat wel of niet bij het burgerschap van een Nederlander hoort, wordt bepaald door het bestuur van de school die je bezoekt. Tot voor kort zou deze verplichting 1 augustus 2012 er wél zijn. Helaas besloot minister v Bijsterveld deze week tot een uitstel van een jaar.  

 ‘De verwachting is echter dat verreweg de meeste scholen in schooljaar 2012/2013 aandacht zullen besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Via onder meer de sectororganisaties zijn scholen actief opgeroepen om (verder) werk te maken van deze thematiek. Bovendien geef ik scholen binnenkort de mogelijkheid om in te tekenen op een pilot om een veilig klimaat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) jongeren op scholen te creëren. Aan deze pilot kunnen 70 PO en 70 V(S)O scholen deelnemen. Ik onderzoek gelijktijdig of de maatregelen van deze pilot ook effectief zijn.’ (bron)

Inderdaad is er een beweging op gang aan het komen die maakt dat homoseksualiteit een normaal deel van het schoolleven wordt; een aantal jaren geleden deden Fatima en Achmed hun intrede in de schoolboeken, binnenkort figureren ook Jacob en Yannick en Marjan en Ans in rekenboek en begrijpend lezen: 
Erwin en Jan willen hun tuin opnieuw inrichten. De tuin is 5 meter breed en 8 meter diep. Van een kwart maakt Erwin een betegeld terras. Achterin de tuin wil Jan een vierkante vijver maken met een wateroppervlak van 4 m2 waar hij nog een stenen rand van 50 cm omheen legt.
Hoeveel ruimte houden zij over om een grasveldje en bloemen te planten?
En er zijn meer mogelijkheden:

Gay and school, over seksuele diversiteit op school en in de klas heeft onder andere een leuk kwartetspel voor het basisonderwijs met als thema: met wie woon jij?
Kijk eens in de bibliotheek van school: een lijst met kinder en jeugdboeken
Expreszo, site en tijdschrift voor lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren:
Doe de inburgeringstest
En de vooroordelentest.

Er is zoveel leuks te beleven met ‘lessen in homoseksualiteit’! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s